Testar om elevane blir smartare av fysisk aktivitet

Skal det bli plass til meir fysisk aktivitet i skulen, så må gymmen inn i basisfaga. Då må forskarane dokumentere at aktivitet gjer elevane både friskare og smartare.  – For ti år sidan ville ein time dagleg fysisk aktivitet i skulen ha vore ein hårreisande tanke. Å stele frå timane i klasserommet kom ikkje på […]

Er aktive barn smartare?

 

1200 femteklassingar i fylket skal vere med på eit to års forskingsprosjekt  for å finne ut om born blir smartare av ein time fysisk aktivitet dagleg. – Kan vi bevise at fysisk aktivitet betrar borna sine faglege prestasjonar, vil det kunne endre skular over heile verda, seier forskar Geir Kåre Resaland. No skal han bruke 30 […]

Nytt forskingsrådsprosjekt til HiSF

Forskingsrådet har løyvd midlar til åtte nye strategiske høgskuleprosjekt. Eitt av desse er HiSF-prosjektet om fysisk aktivitet og skuleprestasjonar. Det kom inn i alt 61 søknader til utlysinga i Forskingsrådets strategiske høgskuleprogram sist vår. Etter ei omfattande søknadsbehandling er no resultatet klart. 8 av dei 61 prosjektsøknaden har fått innvilga støtte for ein treårsperiode. Eitt av […]